Witamy na naszej witrynie internetowej!

Solidnie i niedrogo

Gwarantujemy materiały najlepszej jakości

Sprawdzone rozwiązania

Wykonując prace elektryczne nie ma miejsca na błędy

Dbamy o bezpieczeństwo

W trosce o Ciebie i Twoich najbliższych

Jesteś w: > Oferta

Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne Poprawnie wykonane instalacje elektryczne stanowią warunek niezawodnego i bezpiecznego funkcjonowania współczesnych gospodarstw domowych, przedsiębiorstw oraz obiektów gastronomicznych, czy przemysłowych. W przypadku ostatnich dwóch decydują one o zyskach, bądź stratach, wynikających z awarii. Warto zadbać o to, aby instalacja elektryczna została wykonana bezbłędnie. W przeciwnym wypadku skutki będą odczuwalne i trudne do usunięcia. Ich naprawa będzie możliwa, ale wiąże się z dużym nakładem finansowym.

Oferujemy Państwu profesjonalne instalacje elektryczne (natynkowe, wtynkowe, podtynkowe), spełniające obowiązujące normy oraz wymagania prawa budowlanego. Przed każdą realizacją przeprowadzamy szczegółową rozmowę, podczas której określamy przeznaczenie poszczególnych obwodów, z których składa się instalacja. Dzięki temu możemy sprecyzować obciążenia, aby zagwarantować bezawaryjną pracę na długie lata. Następnie, wspólnie ze zleceniodawcą, podejmujemy decyzję o ilości oraz miejscach rozmieszczenia punktów przełącznikowych, wtykowych oraz oświetleniowych. Ostatnim etapem jest dobranie odpowiednich przewodów i zabezpieczeń.

Gwarantujemy kontrolę wykonanej instalacji elektrycznej, na podstawie której stwierdzamy, czy działa ona poprawnie i spełnia wszystkie swoje funkcje. Opierając się na swoim wieloletnim doświadczeniu tworzymy instalacje, a po zakończeniu jej montażu dokonujemy niezbędnych pomiarów. Dzięki temu możemy wykluczyć wszelkie niedociągnięcia. Na życzenie klienta montujemy również zasilanie awaryjne, wykorzystując agregaty prądotwórcze.

Dokonujemy napraw oraz modernizacji w przypadkach, gdy instalacja elektryczna okazuje się być zbyt stara, lub nie spełnia obowiązujących norm. Oferta naszych usług zawiera równiez konserwację instalacji oraz usuwanie awarii.

Instalacja elektryczna to inwestycja długoterminowa, dlatego warto zatroszczyć sie, aby jej wykonanie zostało zlecone pewnemu i sprawdzonemu fachowcowi.

Pomiary elektryczne

Pomiary elektryczne Ważną gałęzią działalności firmy jest świadczenie usług w zakresie pomiarów elektrycznych. Pomiary elektryczne wykonujemy każdorazowo po wykonaniu prac instalacyjnych, lub jako odrębną usługę na specjalne życzenie zamawiającego. Pomiary elektryczne należy bowiem wykonywać w określonych odstępach czasowych, aby zapobiec awariom oraz, aby jednoznacznie stwierdzić, czy instalacja elektryczna oraz urządzenia nadają się do eksploatacji.

Pomiary potwierdzamy dokumentacją sporządzoną przy użyciu specjalistycznego oprogramowania. Pomiarów dokonujemy przy pomocy wysokiej klasy mierników i urządzeń pomiarowych.

Wykonujemy:

 • pomiary rezystancji izolacji obwodów,
 • pomiary rezystancji uziemień i rezystywności gruntu,
 • pomiary impedancji pętli zwarcia,
 • badania zabezpieczeń różnicowoprądowych,
 • pomiary ciągłości przewodów ochronnych,
 • badania i pomiary eksploatacyjne urządzeń oświetlenia elektrycznego,
 • pomiary stanu instalacji piorunochronnych,
 • pomiary elektronarzędzi,
 • badanie ciągłości przewodów ochronnych oraz połączeń wyrównawczych,
 • pomiary natężenia oświetlenia.

Instalacje odgromowe

Instalacje odgromowe W celu zabezpieczenia Państwa obiektów budowlanych oferujemy instalacje ochrony odgromowej oraz przeciwprzepięciowej. Każde obiekty wyposażone w instalacje oraz urządzenia techniczne są narażone na występowanie przepięć wywoływanych wyładowaniami atmosferycznymi - piorunami - oraz przepięć wewnętrznych powodowanych głównie awariami urządzeń i układów elektrycznych.

Instalacje odgromowe są realizacją ochrony odgromowej, mającej na celu uniemożliwienie, lub zminimalizowanie skutków pośrednich wyładowania piorunowego w obiekt. Jako instalacje odgromowe rozumie się zespół urządzeń, dzięki którym możliwe jest całkowite lub częściowe zebranie, a następnie odprowadzenie ładunku elektrycznego do ziemi.

Należy podkreślić, że obiekt, w który uderza piorun, poprzez wystąpienie przepięcia może spowodować porażenie istot żywych, w szczególności ludzi oraz zwierząt, lub uszkodzenie urządzeń elektrycznych oraz instalacji współpracujących z siecią elektryczną, np. instalacji komputerowej. Kolejnym aspektem może być oddziaływanie cieplne, w wyniku którego istnieje realne zagrożenie pożarowe.

W celu zabezpieczenia Państwa obiektów budowlanych oferujemy profesjonalne instalacje odgromowe. Warto zadbać o bezpieczeństwo osób przebywających w budynkach podczas wyładowań atmosferycznych. Skutki braku instalacji, lub jej nieprawidłowego wykonania mogą być olbrzymie, dlatego warto zaufać specjalistom. Każda wykonana przez nas instalacja odgromowa jest szczegółowo sprawdzana, dlatego gwarantujemy bezpieczne jej funkcjonowanie.

Ogrzewanie elektryczne

Ogrzewanie elektryczne Proponujemy Państwu zastosowanie ogrzewania elektrycznego swoich posesji. Jest to alternatywny sposób ogrzewania w stosunku do ogrzewania wykorzystującego drewno, węgiel, olej opałowy, gaz płynny lub ziemny, energię słoneczną, lub pompę cieplną. Systemy ogrzewania korzystające z wyżej wymienionych paliw mają swoje wady i zalety, jednak w trosce o środowisko powinniśmy brać pod uwagę również aspekty ekologiczne.

Istnieją dwa rodzaje ogrzewania elektrycznego: bezpośrednie i akumulacyjne. Z powodów ekonomicznych zaleca się ogrzewanie akumulacyjne. Wydaje się ono droższe z powodu wyższych kosztów inwestycyjnych, jednak w trakcie eksploatacji okazuje się znacznie tańsze.

W stosunku do innych stosowanych w ogrzewaniu paliw (gazowych, płynnych, lub stałych) ogrzewanie elektryczne charakteryzuje wiele zalet. Najważniejsze z nich to:

 • znaczna większość terenu naszego kraju jest pokryta siecią linii elektroenergetycznych, co umożliwia instalacje ogrzewania elektrycznego,
 • prostota montażu, ponieważ wymagana jest tylko rozbudowa instalacji elektrycznej, niekonieczna jest budowa komina,
 • ilość pobieranej energii można regulować w zależności od wyboru klienta: ręcznie, lub automatycznie,
 • brak strat energii, ponieważ jest ona wytwarzana w miejscu jej użytkowania,
 • brak konieczności magazynowania paliwa opałowego oraz wywozu spalin,
 • brak zanieczyszczania środowiska,
 • nie występuje spalanie, wobec tego nie występuje zagrożenia zatruciem, w szczególności tlenkiem węgla,
 • opłata za dostarczoną energię jest pobierana po jej zużyciu.

Na pewno warto wziąć wszystkie te zalety pod rozwagę przy wyborze sposobu ogrzewania swojej posesji. Gwarantujemy, że wykonany przez naszą firmę montaż ogrzewania elektrycznego zapewni długoletnie, bezawaryjne jego działanie.

Oświetlenie zewnętrzne, drogowe i wewnętrzne

Oświetlenie zewnętrzne Nasza firma wykonuje także instalacje oświetleniowe. Jako instalacje oświetleniowe należy rozumieć instalacje wewnątrz oraz na zewnątrz obiektów budowlanych, a także instalacje oświetlenia drogowego. Wszystkie świadczone przez nas usługi w tym zakresie spełniają normy, określone w ustawach oraz rozporządzeniach.

Montując instalacje oświetleniowe mamy na uwadze szczególnie rozmieszczenie punktów oświetleniowych oraz dobór odpowiedniego natężenia światła. Jest to najbardziej istotne, gdyż wpływa na komfort pracy, w placówkach oświatowych oraz biurach, gdzie większość czasu spędza się przed ekranem komputera. W pomieszczeniach, w których w razie awarii oświetlenia dochodzi do zagrożenia życia, zgodnie z obowiązującym prawem montujemy oświetlenie awaryjne.

W przypadku oświetlenia drogowego zapewniamy energooszczędne i trwałe źródła światła oraz oprawy oświetleniowe. Dbamy o to, aby dopasować oświetlenie drogowe do natężenia ruchu, rodzaju użytkowników drogi, a także parametrów drogi. Wykonujemy instalacje oświetlenia drogowego tak, aby zapewnić bezpieczne i komfortowe użytkowanie drogi przez jej użytkowników, mając na uwadze, jak najniższe koszty eksploatacji instalacji oświetleniowej.

Od wielu lat, w okresie przedświątecznym, zajmujemy się montażem ozdób i dekoracji świątecznych. W ciągu kilku ostatnich lat byliśmy wykonawcą oświetlenia świątecznego miasta Świebodzin oraz Portu 2000 w Mostkach. Owoce tej współpracy widoczne są w dziale Realizacje.

Stacje transformatorowe

Stacje transformatorowe W trosce o klientów, których zapotrzebowanie na moc i energię elektryczną jest dostrzegalne w krajowym bilansie zapotrzebowania, zawarliśmy w swojej ofercie wykonawstwo stacji transformatorowych. Większość sieci niskiego napięcia jest bowiem zasilana z sieci rozdzielczych średniego napięcia za pośrednictwem transformatorów MV/LV (medium voltage/low voltage).

Oferta ta jest skierowana szczególnie do posiadaczy obiektów budowlanych o większym zapotrzebowaniu na energię elektryczną.

Linie kablowe i linie napowietrzne

Strona w budowie

Instalacje teletechniczne

Instalacje teletechniczne W naszej ofercie znajdują się również instalacje teletechniczne. Występują one w obiektach budowlanych oprócz standardowych instalacji elektrycznych, służących do zasilania odbiorników i urządzeń oświetleniowych, instalacji odgromowych oraz przeciwporażeniowych i przeciwprzepięciowych.

W skład naszej oferty instalacji teletechnicznych wchodzą:

 • instalacje alarmowe,
 • instalacje przeciwpożarowe,
 • instalacje sieci informatycznych,
 • instalacje RTV-SAT,
 • instalacje domofonowe.

Nasze instalacje teletechniczne wykonujemy zgodnie z najnowszymi standardami. Korzystamy wyłącznie ze sprawdzonych i nowoczesnych technologicznie urządzeń i rozwiązań, stawiając czoła gwałtownemu rozwojowi technologii telekomunikacyjnych i komputerowych.

Wybierając naszą firmę, do wykonania instalacji teletechnicznej, mają Państwo gwarancję, że zastosujemy najnowsze, a jednocześnie sprawdzone rozwiązania.